Το Τ.Ε.Ι. Μεσολoγγίου από τον Ιούνιο του 2013 και σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 132/5-6-2013 έχει συγχωνευτεί με το Τ.Ε.Ι. Πάτρας και αποτελούν πλέον το Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

Σύντομα θα μεταφερθείτε στον Ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

Για πρόσβαση στον ιστότοπο του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου παρακαλούμε πατήστε Εδώ...